Friday, July 8, 2011

HANYA 1 MINIT

Hanya 1 Minit Mengingat Allah sebelum mulai bekerja


* Sebutlah dengan sepenuh hati dan lidah yang fasih:

* * SUBHANA'LLAH

* * ALHAMDULI'LLAH

* * LA I LAHA ILLA'LLAH

* * ALLAHU AKBAR

* * ASTAGHFIRU'LLAH

* * LA ILAHA ILLA'LLAH, MUHAMMADUN RASULU'LLAH

* * ALLAHUMMA SALLI WA SALLIM WABARIK 'ALASAYYIDINA MUHAMMAD WA AALIHI WA
SAHBIH AJMA'EENWassalam


Post a Comment